Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia cùng Dai-iChi?

Thời gian của bạn luôn quý giá, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm những khoảnh khắc bên gia đình và người thân yêu

BẢO VỆ TOÀN DIỆN

 Bảo vệ khỏi 88 bệnh hiểm nghèp

 Chi trả 200% số tiền bảo hiểm

LINH HOẠT VÀ CHỦ ĐỘNG ĐÓNG PHÍ

 Chủ động tài chính sau 5 năm

CUỘC SỐNG AN NHÀN KHI VỀ GIÀ

 Hưởng lãi từ quỹ liên kết chung

Thưởng duy trì hợp đồng lên đến 35%

TƯƠNG LAI VỮNG CHẮC CHO CON YÊU

Con bạn sẽ có quyền đi du học Mỹ, Úc, ThaiLand

[nitro_services style=”icon” align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-users” icon_color=”#ff0000″ icon_size=”60″ icon_mgb=”0″ title_spacing=”0″ font_size=”70″ heading_mgb=”15″ services_custom_id=”nitro_custom_css_1276004313″ icon_hover_color=”#ff0000″ title_text=”3000 +” content_box=”Khách hàng tin tưởng”]
[nitro_services style=”icon” align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-star” icon_color=”#ff0000″ icon_size=”60″ icon_mgb=”0″ title_spacing=”0″ font_size=”70″ heading_mgb=”15″ services_custom_id=”nitro_custom_css_849984555″ icon_hover_color=”#ff0000″ title_text=”6800 +” content_box=”Dự án đã hoàn thành”]
[nitro_services style=”icon” align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-archive” icon_color=”#ff0000″ icon_size=”60″ icon_mgb=”0″ title_spacing=”0″ font_size=”70″ heading_mgb=”15″ services_custom_id=”nitro_custom_css_553189085″ icon_hover_color=”#ff0000″ title_text=”40 +” content_box=”Nhân sự tài năng”]
[nitro_services style=”icon” align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-check-circle” icon_color=”#ff0000″ icon_size=”60″ icon_mgb=”0″ title_spacing=”0″ font_size=”70″ heading_mgb=”15″ services_custom_id=”nitro_custom_css_2120249805″ icon_hover_color=”#ff0000″ title_text=”10 +” content_box=”Năm kinh nghiệm”]

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

[nitro_testimonial style=”style-2″ columns=”1″ slider=”yes” masonry=”” navigation=”” pagination=”yes” autoplay=”yes” pause=”” testimonials_content=”%5B%7B%22avatar%22%3A%22434%22%2C%22testimonial%22%3A%22Sau%20m%E1%BA%A5y%20h%C3%B4m%20th%C3%AC%20zai%20y%C3%AAu%20nh%C3%A0%20em%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20v%E1%BB%81%20nh%C3%A0%20%2Cxu%E1%BB%91ng%20l%C3%A0m%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20xong%20xu%C3%B4i%20gi%C6%A1%20th%E1%BA%BB%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20Dai-ichi%20ra%20l%C3%A0%20c%E1%BB%A9%20th%E1%BA%BF%20c%E1%BA%AFp%20%C4%91%C3%ADt%20%C4%91i%20v%E1%BB%81.Ch%E1%BA%B3ng%20ph%E1%BA%A3i%20%C4%91%C3%B3ng%20c%C3%A1i%20kho%E1%BA%A3n%20ph%C3%AD%20n%C3%A0o%20c%E1%BA%A3%20.H%C3%B4m%20v%C3%A0o%20vi%E1%BB%87n%20c%E1%BB%8Dc%2010tr%20%20th%C3%AC%20h%C3%B4m%20nay%20l%E1%BA%A1i%20c%E1%BA%A7m%2010tr%20%C4%91%E1%BB%A7ng%20%C4%91%E1%BB%89nh%20%C4%91i%20v%E1%BB%81%20…%22%2C%22name%22%3A%22Tr%C3%A2m%20Anh%22%2C%22job%22%3A%22Marketing%20t%E1%BA%A1i%20VCCorp%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22435%22%2C%22testimonial%22%3A%22Gia%20%C4%91%C3%ACnh%20%C4%91%C6%B0a%20con%20%C4%91i%20vi%E1%BB%87n%20m%C3%A0%20c%E1%BB%A9%20nh%C6%B0%20%C4%91i%20ngh%E1%BB%89%20m%C3%A1t.%20Ch%C3%BA%20ch%E1%BB%93ng%20th%C3%AC%20b%E1%BA%A3o%3A%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20s%C6%B0%E1%BB%9Bng%20th%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%C3%A1i%20kem%20%C4%91%C3%A1nh%20r%C4%83ng%20v%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A1n%20b%C3%A0n%20tr%E1%BA%A3i%20c%C5%A9ng%20c%C3%B2n%20xinh%20h%C6%A1n%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%203%20sao%20.%20%C4%90%E1%BA%BFn%20b%E1%BB%AFa%20%C4%83n%20h%E1%BB%99%20l%C3%BD%20l%C3%AAn%20h%E1%BB%8Fi%20h%C3%B4m%20nay%20mu%E1%BB%91n%20%C4%83n%20g%C3%AC%20r%E1%BB%93i%20b%C6%B0ng%20l%C3%AAn%20t%E1%BA%ADn%20ph%C3%B2ng…%22%2C%22name%22%3A%22Minh%20Anh%22%2C%22job%22%3A%22Kinh%20doanh%20th%E1%BB%9Di%20trang%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22436%22%2C%22testimonial%22%3A%22H%C3%B4m%20qua%20th%C3%AC%20%C4%83n%20buffer%20tr%C3%AAn%20v%E1%BB%8Bnh%20H%E1%BA%A1%20Long%2C%20H%C3%B4m%20nay%20th%C3%AC%20%C4%83n%20buffer%20t%E1%BA%A1i%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20hospital.%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20s%E1%BA%A1ch%20s%E1%BA%BD%2C%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20y%20t%C3%A1%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20chu%20%C4%91%C3%A1o%2C%20nhi%E1%BB%87t%20t%C3%ACnh%20.%20%C4%90i%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20m%C3%A0%20b%E1%BA%A1n%20%E1%BA%A5y%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%20t%C6%B0%C6%A1i%20h%C6%A1n%20hoa.%20C%C3%B3%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20CSSK%20th%E1%BA%ADt%20l%C3%A0%20an%20t%C3%A2m%20bi%E1%BA%BFt%20nh%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C3%A0o…%22%2C%22name%22%3A%22%C4%90%E1%BB%97%20Duy%C3%AAn%22%2C%22job%22%3A%22Designer%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22437%22%2C%22testimonial%22%3A%22Sai%20l%E1%BA%A7m%20l%E1%BB%9Bn%20nh%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n%20l%C3%A0%20ch%E1%BA%A7n%20ch%E1%BB%AB%20m%C3%A3i%20m%E1%BB%9Bi%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20mua%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20c%C3%A1i%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20cho%20c%E1%BA%A3%20nh%C3%A0….con%20%E1%BB%91m%20n%E1%BA%B1m%20vi%E1%BB%87n%20c%E1%BA%A3%20th%C3%A1ng%20z%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%B1ng%20cmn%202%20n%C4%83m%20%C4%91%C3%B3ng%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20lu%C3%B4n..Ch%E1%BB%8B%20em%20n%C3%A0o%20c%C3%B2n%20l%C4%83n%20t%C4%83n%20th%C3%AC%20n%C3%AAn%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91i%20kh%C3%B4ng%20l%E1%BA%A1i%20m%E1%BA%AFc%20sai%20l%E1%BA%A7m%20nh%C6%B0%20em.%20..%22%2C%22name%22%3A%22Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Hoa%22%2C%22job%22%3A%22RUXY%20SHOP%22%7D%5D”]
[nitro_heading align=”center” tag=”h3″ heading_custom_id=”nitro_custom_css_1714294346″ sub_text=”” sub_font_size=”20″ sub_spacing=”0″ text=”ĐĂNG KÝ TƯ VẤn VÀ NHẬN NGAY PHẦN QUÀ TỪ PHÚC DAIICHI 0911662888″ font_family=”Doppio One” text_transform=”uppercase” font_size=”28″ line_height=”28px” spacing=”0″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ desc_text=”Quà tặng thẻ chăm sóc khách hàng đặc biệt của Phúc – Thẻ chăm sóc Khách hàng của đơn vị đối tác (SPA, Đơn vị Anh Ngữ…)” desc_font_size=”18″ desc_line_height=”30px” desc_spacing=”0″ color=”#ed1b24″]